poniedziałek 15 Lip 2024

Oddział dziecięcy

 

- księgozbiór:  10500 woluminów

- czasopisma: 5 tytułów

- katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy, katalog lektur

- kartoteki: autorska, obchodów dni i rocznic, osobowa, zagadnieniowa

- obsługuje czytelników do lat 15

- udostępnia zbiory na zewnątrz i na miejscu

- prowadzi działalność informacyjną

- prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego

- w każdy piątek, w godzinach 16:00 – 18:00 zaprasza na wieczory baśni