Zmiany w świadczeniach rodzinnych
Wpisał: Administrator   
14.09.2015.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r.
Czytaj całość…
 
Informacja
Wpisał: Administrator   
04.09.2015.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że jest realizatorem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego). Pomoc w zakresie dożywiania w formie bezpłatnych obiadów dla dzieci może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ( tj. aktualnie 684,00 zł na osobę ), a od 1 października 2015 r. 771,00 zł.
Czytaj całość…
 
Wnioski o stypendium szkolne
Wpisał: Administrator   
20.08.2015.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 17.08.2015r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 0655711109) lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).
Czytaj całość…
 
Informacja
Wpisał: Administrator   
18.08.2015.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 114). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r. Informuje się także, że rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko realizujące od dnia 1 września 2015 r. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W związku z powyższym wniosek o ww. świadczenie należy złożyć do dnia 31 października 2015 r. Wnioski należy pobrać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w pokoju nr 1 (I piętro), tel. 065 5 711 005.
 
Informacja o dniu wolnym od pracy
Wpisał: Administrator   
04.08.2015.
Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 14/2015 Kierownika MGOPS w Krobi z dnia 15.07.2015 r., dzień 14.08.2015 r. ustanowiony został dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, w zamian za Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. Zgodnie z art. 130 §2 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
 
Zajęcia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Wpisał: Administrator   
10.04.2015.
Od 13 kwietnia br. w świetlicach wiejskich w sołectwach Chwałkowo, Gogolewo, Kuczyna, Niepart, Potarzyca, Przyborowo, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice oraz Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi odbywać się będą zajęcia czasu wolnego dla dzieci.
Czytaj całość…
 
Partnerzy spotkali się po raz kolejny
Wpisał: Administrator   
30.03.2015.
Rozwój ekonomii społecznej jest jednym z priorytetów wpisanych w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Ekonomia społeczna stwarza możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizowania społeczności lokalnych. Gmina Krobia gościła w dniu 10 marca 2015 r. członków „Porozumienia na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Powiecie Gostyńskim”.
Czytaj całość…
 
Wizyta studyjna do podmiotów gospodarki społecznej w Powiecie Gostyńskim
Wpisał: Administrator   
30.03.2015.
W dniu 18.03.2015 r. odbyła się wizyta studyjna do podmiotów gospodarki społecznej w Powiecie Gostyńskim. Uczestniczyło w niej 29 osób - przedstawicieli jednostek samorządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Obornik, Brodnicy i Leszna. Uczestnicy wizyty studyjnej na początek udali się do Leonowa, gdzie kierownik- Pan Grzegorz Marszałek przedstawił działalność Zakładu Aktywności Zawodowej. animowaniu społeczności lokalnej oraz o roli partnerskich działań w zakresie podejmowanych inicjatyw mających na celu aktywizację społeczną.
Czytaj całość…
 
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - Program Pomocy Dzieciom
Wpisał: Administrator   
23.03.2015.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że ruszył Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Czytaj całość…
 
Poszukujemy osób chętnych do prowadzenia zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Wpisał: Administrator   
02.03.2015.
Kierownik MGOPS w Krobi poszukuje osób chętnych do prowadzenia zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach umowy zlecenia
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 Prowadzenie zajęć czasu wolnego;
 Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych;
 Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, poprzez prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii;
 Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości, poprzez prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii;
Czytaj całość…
 
W dniu 21-01-2015 wydawane będą artykuły spożywcze
Wpisał: Administrator   
19.01.2015.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi i fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” informuje ,że w dniu 21stycznia 2015 r. od godz. 13:30 do godz. 17:30 w pomieszczeniu Fundacji przy kinie SZAROTKA w Krobi wydawane będą artykuły spożywcze dla osób , które zostały zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez ośrodek .
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 130
© 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.