piątek 24 Maj 2024

Szkolenia bibliotekarzy

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy od 2009 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi ogłoszony został w roku ubiegłym nabór do konkursu Mikrogranty „Podaj dalej”. Mikrogranty są małymi grantami skierowanymi do Bibliotek Wiodących przeznaczonymi na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Spotkania służą przekazaniu zespołom tych bibliotek wiedzy zdobytej podczas szkoleń w ramach programu PRB. Wniosek naszej biblioteki spełnił wymogi i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.000 zł.(była to kwota maksymalna).

W spotkaniach uczestniczyły bibliotekarki z Pogorzeli, Ponieca i Borku. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. wybranych form pracy z dziećmi, obsługi wypożyczalni w programie „Sowa”, oraz tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy współpracy z Ośrodkiem „Karta” z którym współpracę nawiązała również biblioteka w Pogorzeli.

Nowym doświadczeniem dla wszystkim uczestników była nie tylko wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk we wszystkich bibliotekach.